تبلیغات
کارشناس مامایی - توده های خوش خیم پستان

کارشناس مامایی

چشمهایت را که گشودی در آغوش من از شوق آغاز زندگی گریستی. وآن زمان بهترین لحظه درزندگی من است

توده های خوش خیم پستان


  فیبرآدنوم پستان

فیبرآدنوم پستان نئوپلاسم خوش‌خیم شایعى است که در زنان بالغ در سنین ۲۰ سالگى بیشترى شیوع را دارا است. تومورهاى متعدد در یک یا هر دو پستان در ۱۰ تا ۱۵ درصد از بیماران دیده مى‌شود.

 

فیبرآدنوم به‌طور تیپیک یک تودهٔ غیرحساس، گرد، سفت و با حدود مشخص و تقریباً متحرک به قطر ۱ تا۵ سانتى‌متر مى‌باشد. تومور معمولاً به‌صورت اتفاقى یافت مى‌شود. فیبرآدنوم به‌صورت طبیعى بعد از یائسگى دیده نمى‌شود ولى گاهى از اوقات زنان یائسه به‌دنبال مصرف هورمون استروژن به این بیمارى مبتلا مى‌شوند.

 

درمان عبارت است از برداشتن سرپائى توده با بى‌حسى موضعى و سپس بررسى پاتولوژیک نمونه.

 

سیستوسارکومافیلودِس نوعى فیبرآدنوم است که در آن بافت سلولى تمایل به رشد سریع دارد. این تومور ممکن است بسیاربزرگ شود و اگر به‌طور ناکامل برداشته شود، در همان موضع عود خواهد کرد. این ضایعه به‌ندرت بدخیم مى‌شود. براى درمان، توده باید به‌همراه حاشیه‌اى از بافت پستان به‌صورت موضعى برداشته شود. درمان نوع بدخیم سیستوسارکوما فیلودس مورد بحث و اختلاف‌نظر بیشترى قرار دارد. به‌طور کلی، باید با برداشتن کامل تومور همراه با حاشیه‌اى از بافت طبیعی، از عود تومور پیشگیرى کرد. از آنجا که این تومورها ممکن است بزرگ باشند، گاه براى کنترل کامل تومور باید ماستکتومى ساده انجام شود.[ پنجشنبه 30 آذر 1391 ] [ ساعت 01 و 35 دقیقه و 45 ثانیه ] [ خانم سعیدکیا ]

[ نظرات() ]